DAFTAR MAHASISWA


DETAIL BIODATA
NIM : 962069
Nama : YUSANNA ADIL
Tempat Lahir : PANGKAJENE
Tgl Lahir : 12 Agustus 1976
Jenis Kelamin :
Agama : 1
Alamat : JLN. SERIGALA 16/28A