DAFTAR MAHASISWA


DETAIL BIODATA
NIM : 212017
Nama : VITHA AULIA NURWARDHANI YUNUS
Tempat Lahir : JAYAPURA
Tgl Lahir : 11 Januari 2003
Jenis Kelamin :
Agama : 1
Alamat : PERUMNAS 4 BLOK I NO.5 HERAM - JAYAPURA