DAFTAR MAHASISWA


DETAIL BIODATA
NIM : 161140
Nama : VENNY PRATIWI
Tempat Lahir : MAKASSAR
Tgl Lahir : 09 Desember 1998
Jenis Kelamin :
Agama : 1
Alamat : KOMP HARTACO JAYA BLOK B NO.16