DAFTAR MAHASISWA


DETAIL BIODATA
NIM : 121359
Nama : ZALDY RIZKY KALUKU
Tempat Lahir : MAKASSAR
Tgl Lahir : 25 Desember 1993
Jenis Kelamin :
Agama : 1
Alamat : JLN FAISALV NO5