DAFTAR MAHASISWA


DETAIL BIODATA
NIM : 053091
Nama : YURISYNTHA CHANDRA
Tempat Lahir : JAKARTA
Tgl Lahir : 05 Agustus 1986
Jenis Kelamin :
Agama : 1
Alamat : BTN ANTARA BLOK C3/3